UNIROBOTICS

STABİLİZE SİSTEMLER

Unırobotıcs

Kullanıcı Etkileşimli Stabilize Sistemler

Bazı silah sistemlerinin ilgili platform üzerine entegre edilebilmesi için, kullanıcının görsel ve fiziksel kabiliyetlerinin kullanımı gereklidir. Örneğin, uzaktan komutalı silah sistemleri; platform üzerindeki ayak izlerinin büyüklüğü, maliyetleri ve operatörlere sundukları kısıtlı durumsal farkındalık nedeni ile küçük boyutlu botlar için uygun bir çözüm değildir. Aynı şekilde, helikopterlere entegre edilen pencere, kapı ve rampa silahlarının, operatörün görsel ve fiziksel kabiliyetleri ile kullanılması gereklidir. Bu tür platformlarda, bir operatör tarafından kullanılan (crew-served) çözümler öne çıkar.

Bu tür kullanımlar için, silahı, adeta ağırlığı olmayan bir yapı haline getiren mekatronik sistem çözümleri sağlıyoruz. Operatör silahı tutmaya, yönlendirmeye ve hedefe nişan almaya devam ediyor; sunduğumuz çözümler ise tüm bu süreçlerde, silahın ağırlığını ya da platformdan gelen etkileri, operatörün hissetmemesini sağlıyor.

Ürünlerimiz; stabilizasyon ve balistik hesaplama gibi yetenekleri ile silahın çok daha etkin bir şekilde kullanılmasını ve entegre edildiği platformun çok daha kabiliyetli hale gelmesini sağlıyor.

Unırobotıcs

Uzaktan Kumandalı Stabilize Silah Sistemleri

Operatörlere, hedefin tespit edilmesinden ateş altına alınmasına kadar olan sürecin her aşamasında destek olacak silah sistemi çözümleri sunuyoruz. Uzaktan kumandalı stabilize silah sistemlerimiz, nihai kararı verecek bir operatör dışındaki personel ihtiyacını ortadan kaldıran, akıllı destek çözümleri sunuyor. Bu kapsamda sistemlerimiz;
tr_TRTürkçe